dukeposh

PTTGC |วิเคราะห์คลื่นรูปแบบ Leading Diagonal - MACD crossover+

เพิ่มขึ้น
SET:PTTGC   PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC CO LTD
บทวิเคราะห์คลื่นในรูปแบบประยุกค์อย่างไม่ซับซ้อนผสมเทคนิคการวิเคราะห์รูปทรงและการเคลื่อนที่ของราคา
มีโอกาสเป็นเวฟ Leading diagonal เวฟ 1 หลัก ประกอบด้วย 5 คลื่น ย่อ 2 - ABC มาที่โซน 0.618 - 0.786 แล้วมีแรงซื้อกลับทันที
รีบาวน์ขึ้นไปชนเส้น 200 วันแล้ว และ แนวต้าน Volume Profile POC มีโอกาสเบรคเอ้าท์ ขึ้นไปได้กลับตัวเป็นไซด์เวย์อับ

Action: รอรูปแบบการกลับตัวที่ชัดเจน ราคาลงมารีเทสแนวรับด้านล่าง Pullback Entry?
Indicator: MACD ตัดเส้นสัญญาณขึ้นมีโอกาส สร้างฐานใต้เส้น 200 วันเพื่อรอเบรคขึ้นไปได้
Target: เป้าหมายโซน 0.786 -1.0 เวฟ 1 หลัก +10-15% ที่ 49.50 และ 52.50

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ