UNRPP

PTTGC - Buy ทุกการย่อ ใกล้ๆ 53

เพิ่มขึ้น
SET:PTTGC   PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC CO LTD
PTTGC ได้ completed cup and handle ขึ้นมาอยู่เหนือแนวต้าน fib .382 ที่ 53 บาท
ช่องข้างล่างคือ relative performance เทียบกับ SET index จะเห็นว่า PTTGC outperform SET index แล้ว

เชื่อว่า PTTGC เป็นการกลับตัวในรอบ2-3 ปี
ซื้อทุกการย่อที่เข้าใกล้ 53 บาท โดยมีเป้าหมายที่ 65-75 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ