dukeposh

PTTEP | วิเคราะห์คลื่นเป้าหมายการรีบาวด์ ระยะกลางคลื่น 4 ขา A

เพิ่มขึ้น
SET_DLY:PTTEP   PTT EXPLORATION & PRODUCTION PUBLIC
บทวิเคราะห์คลื่นในรูปแบบแนวทางที่ไม่ซับซ้อน ร่วมกับการวิเคราะห์โครงสร้างและรูปทรงการเคลื่อนไหวของราคา

สถานะคลื่นดาดว่าจบคลื่น 3 หลัก ย่อคลื่น 4 ขา A / สถานะคลื่น 3 ย่อย
เวฟ 1 ย่อ 0.618 ฟิโบรีเทรสเม้นต์ของคลื่นเดิม ลงมาที่ราคา 165 บ ประกอบด้วย 5 คลื่นย่อย
เวฟ 2 ดีด 0.5 ของคลื่น 1 ก่อนหน้า มี 3 คลื่นย่อย
เวฟ 3 ย่อลึกไปที่ 1.618 ของเวฟ 1 แล้วมีแรงซื้อกลับทันที ดีดขึ้นเป็น V shape
ประเมินว่ามีโอกาสเป็น คลื่น 4 รีเทรสเม้นต์ ที่มักจะทำให้รู้สึกว่าเหมือนว่าราคากลับตัวแล้ว เพื่อดันราคาขึ้นไปขายอีกรอบก่อนจบเวฟ A หลัก
เป้าหมาย 0.382 - 0.5 ฟิโบนันชี ราคาจ่อที่แนวต้าน Falling wedge มีโอกาสย่อไปที่แนวรับเส้น 20 วัน EMA20
มีโอกาสขึ้นไปทดสอบเส้น 200 วัน หรือทำเบรคหลอก

สัญญาณ +
เส้นค่าเฉลี่ย 9 วันกำลังตัด golden cross เส้น 20 วัน
MACD - Golden cross เส้นสัญญาณใต้เส้น 0 -2.9 ยังมีโอกาสย่อ

Action: Pullback Entry EMA20 golden X EMA9
เป้าหมาย: +10-15%
Stop: -5%

RRR: 2: 1

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ