Purich

Nikkei ตอนนี้ยังอยู่ในทิศทางที่อยู่ในกรอบถึงแม้ว่าจะมีการดีด

OANDA:JP225USD   Japan 225
จำนวนเข้าชม 25
1
Nikkei ตอนนี้ยังอยู่ในทิศทางที่อยู่ในกรอบถึงแม้ว่าจะมีการดีดตัวขึ้นในอะไรยะสั้นอย่างไรก็ตามควรติดตามในแนวโมดูที่สำคัญถ้าทะลุ 22931.6 ขึ้นไปได้ควรตัดทำกำไรขาดทุนที่ 23441.9 แต่ถ้าเกิดว่าร่วงลงมาทะลุ 22843.6 ลงมาได้ควรตัดทำกำไรขาดทุนที่ 22417.3 ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจอย่างมากในรอบนี้

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่