Japan 225

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

Key data points

ปริมาณการซื้อขาย
ราคาปิด ก่อนหน้า
เปิด
ระยะของวัน
 — 

ดูไอเดียทั้งหมด 

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

JPN225
ดัชนีนิคเคอิ 225
JPN225
NKY
ดัชนีนิคเคอิ 225
NKY
NKD1!
NIKKEI/USD FUTURES
NKD1!
NI225
ดัชนีนิเคอิ 225
NI225
NKD2!
NIKKEI/USD FUTURES
NKD2!