Purich

JP225

เพิ่มขึ้น
OANDA:JP225USD   Japan 225
ในวันนี้ในส่วนที่เราจะต้องติดตาม JP225 ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรติดตามอย่างมากเพื่อจะส่งผลให้กับ JPY อย่างรุนแรงควรติดตามการประกาศอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรด้วย

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ