Purich

ตลาดหุ้น Nikkei ในตอนนี้เริ่มมีการปรับตัวลดลง

ลดลง
OANDA:JP225USD   Japan 225
ตลาดหุ้น Nikkei ในตอนนี้เริ่มมีการปรับตัวลดลงซึ่งมาจากผลพวงทั้งแผ่นดินไหวและการประกาศตัวเลขที่สำคัญของญี่ปุ่นที่ออกมาในทิศทางที่แย่ทำให้สกุลเงินเยนมีการแข็งค่าขึ้น ซึ่งถ้าสามารถทะลุ 2264876 ลงมาได้แนะนำอาจจะลงไปถึง 22349.9 หรือ 1.52% ในวันนี้ เพราะจะส่งผลกัับทุกคู่เงินที่คู่กับสกุลเงินเยนทุกคู่เงิน และอาจจะทำให้แต่ละคู่เงินมีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องจึงควรติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดในวันนี้

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ