Nicharas_Trading_54

ทองคำวันนี้ ให้น้ำหนักไปที่ ขา Sell เด้งขึ้น เพื่อทำราคา

ลดลง
TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
มุมมองทองคำวันนี้ 09/01/2024

ทองคำวันนี้ ให้น้ำหนักไปที่ ขา Sell เด้งขึ้น
เพื่อทำราคา เพื่อลงต่อ ต้าน สำคัญ 2038
ถ้าไม่ผ่าน Sell ต่อ ถ้าผ่าน
รอ sell ที่ 2045-2049 ข่าววันน ้อาจจมีผลบ้าง
วันน้ให้จับต่ US 10 Y ว่าจะสามารถ
ยืน เหนือ 4.000% ได้ทั้งวันหรือไหมถ้าได้
ทองก็อาจจจะมีแรงขายออกอย่างต่อเนื่อง
จุดพักตัว สวยๆ ที่ 2007-2009

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ