Nimmano

GOLD วิเคราะห์ตามแกนเวลาฟีโบ

เพิ่มขึ้น
TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
GOLD วิเคราะห์ตามแกนเวลาฟีโบ เรากำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของขาขึ้น ซึ่งมีโอกาสจะทำจุดสูงสุดในปีนี้คือ วันที่ 2 มีนาคม 63 ซึ่งถ้าเป็นตามทฤษฏีเราจะเห็น 1800-1900 จุด วันช่วงสุดท้าย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ