COMEX:GC1!   สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ
Gold futures update

วันนี้ขออัพเดท CCM2022 แทนตัว GOM2022 เนื่องจากวันนี้ SET หยุดโกงความตายให้ฝั่ง long หนึ่งวัน
ส่วนฝั่ง short ที่ ยังคงค้าง Positions ไว้จากเมื่อวาน (เรา T^T) เพราะยังรอให้ถึงเป้าที่ให้ไว้ 1916/ 1909
และไม่รู้ว่าวันนี้ที่ไทยหยุด..ควรเอาไง..

วันนี้ทองโลก GCM2022 ถึงเป้า 1916 แล้ว ถ้า SET ไม่หยุด GOM2022 คงไปที่เป้า 1921.5
แต่เมื่อทำกำไรออกมาไม่ได้และกราฟกลับตัวขึ้นมา
ก็ลุ้นให้ GCM2022 เกิด over sold ไวๆ และมีการกลับตัวอยู่ในกรอบแคบๆ 1937 - 1916
(หรือ GOM2022 ควรวิ่งในกรอบ 1934 - 1921.5) ก่อนจะถึงเป้าถัดไปด้านล่างนี้

FX - GCM2022 1902/ 1888
TFEX - GOM2022 1921/ 1916/ 1909/ 1888
Stop loss - ขึ้นกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคน

วางแผน lock profit ก่อนถึงเป้าได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ