mtuser

ทดลองบันทึก GBPUSD 4H

เพิ่มขึ้น
FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
ทดลองบันทึก

TP FIBO 61.8
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: TP1 ที่ R3 Weekly, TP2 ที่ R4/fibo 61.8
เข้าเทรด buy limit S1/fibo 0.236
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ถึง TP1 แล้ว
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน: ข่าวกลับมา ชน sl S3

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ