Purich

GBP/USD: เริ่มกลับตัวในช่วงสั้น

เพิ่มขึ้น
OANDA:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
GBP/USD: เริ่มกลับตัวในช่วงสั้น

คำแนะนำทางด้านการเทรด:

สกุลเงินปอนด์เทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ในตอนนี้เริ่มมีการปรับตัวในช่วงสั้นซึ่งยังอยู่ในทิศทางขาลงก็ตามอย่างไรก็ตามในเทรนในระยะสั้นยังอยู่ในทิศทางขาลงถึงแม้ว่าจะมีการดีดตัวขึ้นโดยที่สกุลเงินดอลล่าร์มีการอ่อนค่าลงหลังจากที่สกุลเงินยูโรมีการกดดันสกุลเงินดอลล่าร์มีการอ่อนค่าลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลานี้จึงควรติดตามกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญ

ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการดีดตัวขึ้นในตอนนี้แนวต้านที่สำคัญที่กำลังจะถึงก็คือ 1.26343 และถ้าเกิดมีการยืนเหนือควรติดตามในแนวต้านที่สองที่สันมากก็คือ 1.26568 และแนวต้านที่สามที่จะต้องติดตามก็คือ 1.27231 ซึ่งเป็นแนวต้านที่เป็นตัวตัดสินว่าจะสามารถยืนเหนือและดีดตัวขึ้นเป็นขาขึ้นระยะสั้นหรือไม่

ถ้าเกิดว่ามีการปรับตัวร่วงลงไม่ว่าจะเป็นทั้งสกุลเงินปอนด์มีการอ่อนค่าหรือทั้งสกุลเงินดอลล่าร์มีการแข็งค่าขึ้นควรติดตามในแนวรับที่สำคัญก็คือ 1.25655 เป็นแนวรับแรกแนวรับที่สองก็คือ 1.25349 และแนวรับที่เป็นตัวตัดสินว่าจะสามารถเป็นในทิศทางขาลงระยะกลางถึงระยะยาวก็คือ 1.25036 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญในวันนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ:

ปัจจัยเสี่ยงในช่วงนี้ของคู่สกุลเงินนี้ยังคงเป็นการผันผวนของสกุลเงินปอนด์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Brexit และส่วนในความผันผวนของสกุลเงินดอลล่าร์ยังคงเป็นทิศทางของการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสนี้ถ้าเกิดว่าสกุลเงินดอลล่าร์ยังไม่มีความผันผวนมากนักอาจจะส่งผลทิศทางความผันผวนในวันพฤหัสเพราะสกุลเงินยูโรจะมีการกดดันสกุลเงินดอลล่าร์มีความผันผวนอย่างรุนแรงแน่นอนต้องรอคอยติดตามในการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปวันพฤหัสนี้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ