FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
R1: 1.24007 (Now)
R2: 1.25534
R3: 1.26414
Final : 1.27699 Supply Zone

Good Luck !
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ