FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
พฤติกรรมราคาเป็นสามเหลี่ยมปากกว้าง ระวังเบรคแรง ไม่ถ้านใดก็ถ้านหนึ่ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ