UNRPP

GBPUSD - completed inverted Head and Shoulder

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
คิดว่าขึ้นรอบนี้จะเบรกเส้นข้างบน เป็นขาขึ้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ