UNRPP

NZD/USD - Break 3 เหลี่ยมขึ้นมา Target แถวแนวต้านใหญ่

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:NZDUSD   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / ดอลลาร์สหรัฐ
ตอนนี้คิดว่ากำลังมุ่งหน้าสู่ .382 fib กราฟเดือนใหญ่แถว 0.672-7 ครับ
โดยมี stop ที่ wave e ของ 3เหลี่ยม แนว 0.652

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ