OANDA:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
Candle stick
2วันแล้วยังยืนไม่ได้
เมื่อว่นแดง วันนี้ tp1 เทส low
Tp2 เทสlow ที่ผ่านมา


แหกทุกวัน​ เดา

------------
follow at your own risk
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ