FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
gbpusd จะเปน abcd หรือไม่ ???????? เป้าแรก1.2615 เป้าสอง 1.2580
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ