Purich

GBPUSD มีความเสี่ยงอย่างมากในอาทิตย์นี้

ลดลง
OANDA:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
#GBPUSD ในส่วนของสกุลเงินปอนด์ในตอนนี้สกุลเงินปอนด์อาจจะมีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเหตุปัจจัยของการออกจากสหภาพยุโรปที่ยังมีมุมมองในการเจรจาอย่างยืดเยื้อและอย่างต่อเนื่องจึงทำให้นักลงทุนตลาดเงินอาจจะยังมีมุมมองที่คาดว่าจะยังยืดเยื้อจึงทำให้สกุลเงินปอนด์อาจมีการอ่อนค่าลง โดยในส่วนของ สกุลเงินปอนด์เทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ยังมีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องซึ่งในตอนนี้อยู่ในแนวที่สำคัญก็คือ 1.28468 ถ้าสามารถลุล่วงลงได้อาจจะไปถึง 1.23% หรือ 1.27013 แต่ถ้ามีการดีดตัวขึ้นอาจจะไปถึง 1.40% หรือ 1.30394
โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของสกุลเงินปอนด์ก็คือการเจรจาที่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการออกจากสหภาพยุโรปและการตกลงเจรจาในฉบับสมบูรณ์ซึ่งในการส่งสัญญาณอาทิตย์ที่แล้วมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการเจรจาในแบบฉบับสมบูรณ์ในอาทิตย์นี้จึงต้องติดตามว่าในการเจรจา #Brexit จะออกมาในทิศทางไหน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ