Purich

GBP/USD : ยังสามารถดีตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง

เพิ่มขึ้น
OANDA:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
GBP/USD : ยังสามารถดีตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง

คำแนะนำทางด้านการเทรด:

สกุลเงินปอนด์เทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ในตอนนี้ยังคงเป็นปัจจัยหนุนที่มาจากสกุลเงินดอลล่าร์มีการปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าสกุลเงินปอนด์ยังมีความผันผวนและมีการพักตัว อยู่ในช่วงนี้จึงทำให้คู่สกุลเงินนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นถึงระยะกลางจึงควรติดตามกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญ

ถ้าเกิดมีการดีดตัวขึ้นแนวต้านแรกก็คือ 1.27225 แนวต้านที่สองก็คือ 1.27433 แนวทางสุดท้ายก็คือ 1.27573

แต่ถ้ามีการปรับตัวร่วงลงแนวรับแรกก็คือ 1.26815 แนวรับที่สองก็คือ 1.26375 แนวรับสุดท้ายก็คือ 1.26235

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ: ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของคู่สกุลเงินนี้ยังอยู่ในทิศทางของสกุลเงินดอลล่าร์ที่ยังคงเป็นปัจจัยหนุนมาจากการปรับตัวอ่อนค่าลงหลังจากที่มีการส่งสัญญาณเกี่ยวเนื่องกับการปรับลดอัตราเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาในธรรมคืนที่ผ่านมาจึงทำให้นักลงทุนตลาดเงินคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ววันนี้ในส่วนของสกุลเงินปอนด์ยังจะต้องรอคอยติดตามการเลือกตั้งของพรรคอนุรักษ์นิยมในอีกช่วงไม่กี่วันนี้จึงควรติดตามอย่างใกล้ชิด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ