FOREXCOM:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
Gbpusd 4h sold sell
การคาดการณ์คิดว่าหน้าจะไชส้เวเพื่อทำยอดก่อนที่จะลงมาแถวsold แนวรับ
ที่คาดการณ์ไว้ในราคาตามเส้นแนวรับที่เดิม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ