Noppagon

เมื่อ เกิด สัญญาณ กระทิง ก็buy ไว้ เล่นตามกราฟ

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
จากการ อยู่ ใน ตลาด forrex กราฟ เล่น ตามได้ไม่ยาก เพราะ สัญญาณ ไม่โกหก(ยังไม่เคยโดน)
*ไม่ขอ ชีเป้า อยาก ให้ จัดจุดเข้า จาก fibo เอา เพราะtf แต่ละอัน สัญญาณ จะดีเลย์
**ทุกวันนี้ ยังไม่เข้า ใจ สำหรับ เทรดเดอร์ ที่ เสพ แต่ข่าว แล้วก็ตีความ เอาเอง ไม่ศึกษา กราฟ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ