Surachate

วิเคราะห์แนวโน้มคู่เงิน GBPUSD

FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
วิเคราะห์แนวโน้มคู่เงิน GBPUSD

ควรรอให้ราคากลับมาทดสอบ แนวรับบริเวณ

ราคา 1.27452 หรือ 1.25198

แล้วจึงเข้า Order Buy

1.27452 หรือ 1.25198

เพื่อให้ได้ Risk Reward Ratio ที่สูง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ