Purich

GBP/USD : สัญญาณการเทรดเริ่มอยู่ในทิศทางขาลง

ลดลง
OANDA:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
GBP/USD : สัญญาณการเทรดเริ่มอยู่ในทิศทางขาลง

คำแนะนำทางด้านการเทรด:

สกุลเงินปอนด์เริ่มอยู่ในทิศทางขาลงเนื่องจากกระบวนการ Brexit นักลงทุนตลาดเงินคาดว่าจะต้องมีการเสร็จสิ้นในอีก วันที่ 31 ตุลาคมนี้เนื่องจากว่าในส่วนของสมาชิกสหภาพยุโรปผู้ที่เกี่ยวข้องยังคงยืนยันว่ากระบวนการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษจะต้องมีการเสร็จสิ้นในวันดังกล่าวจึงทำให้ในช่วงนี้อังกฤษยังคงมีการเลือกตั้งของอังกฤษเองและยังหาผู้นำของอังกฤษที่จะต้องสานต่อเรื่องนี้ยังไม่ได้จึงทำให้ มุมมองของนักลงทุนตลาดเงินอาจจะทำให้สกุลเงินปอนด์มีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับในส่วนของสกุลเงินดอลล่าร์ในตอนนี้มีการแข็งค่าขึ้นทำให้คู่สกุลเงินนี้มีสัญญาณทิศทางขา Sell

สัญญาณการเทรดขา Sell : โดยถ้าเกิดว่ามีการปรับตัวร่วงลงตำแหน่งที่จะต้องติดตามทำอย่างไรก็คือ 1.26107 ถ้าสามารถทะลุลงมาได้จะอยู่ในทิศทางขาลงระยะหลังทันทีตำแหน่งที่จะต้องตอบทำกำไรตำแหน่งที่สองก็คือ 1.25706 โดยที่ถ้าสามารถทะลุลงไปได้อีกตำแหน่งสุดท้ายก็คือ 1.25410

แต่ถ้ามีการดีดตัวขึ้นตำแหน่งที่จะต้องติดตามตำแหน่งแรกก็คือ 1.26553 ตำแหน่งที่สองก็คือ 1.26809 และตำแหน่งที่จะต้องตัดขาดทุนตำแหน่งสุดท้ายก็คือ 1.26951 ซึ่งถ้าสามารถทะลุขึ้นไปได้จะอยู่ในทิศทางขาขึ้นอีกหนึ่งรอบจึงลดความเสี่ยงในการตัดขาดทุนในตำแหน่งนี้

สัญญาณการเทรดขา Buy : ถ้าเกิดมีการดีดตัวขึ้นตำแหน่งสุดท้ายที่จะต้องตัดทำกำไรทั้งหมดก็คือ 1.26951 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในทิศทางพักตัว และรอปัจจัยหนุนต่อไป

ถ้าเกิดมีการปรับตัวร่วงลงตำแหน่งที่จะต้องติดตามตำแหน่งแรก คือ 1.26107 และควรตัดขาดทุนในตำแหน่งนี้เนื่องจากว่าถ้าสามารถทะลุออกมาได้จะอยู่ในทิศทางขาลงจึงควรที่จะต้องความเสี่ยงในการทำกำไร

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ: คู่สกุลเงินนี้ยังมีมุมมองทิศทางที่อาจจะมีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสกุลเงินปอนด์ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากกระบวนการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษที่ยังคงจะต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะจะสร้างความผันผวนอย่างมากในคู่สกุลเงินนี้

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ