SuperForex

ทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดไว้

FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
ตามที่เราคาดว่าคู่เงินจะเคลื่อนไปทางสมมาตรเมื่อเทียบกับเส้นที่เราดำเนินการ และพบว่าระดับความต้านทานอยู่ในระดับเดียวกัน

ตอนนี้เราคาดว่าในอนาคตคู่ เงินนี้จะขยับตัวขึ้นมาอีกครั้ง และพยายามที่จะทะลุแนวต้าน

คำแนะนำของเราให้อยู่ในตำแหน่งสั้นหลังจากเสร็จสิ้นการแก้ไข และการหยุดที่ระดับ 1.3320

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ