FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
- TF Day ขาลง
-TF H4 ขาลง

TF Day ทำรูปแบบกลับตัว Pin Bar บริเวณแนวรับสำคัญ Demand zone

TF H4 ทำรูปแบบกลับตัว Bullish Morning Star บริเวณแนว Demand zone 1.343+/-

**น่าสนใจหาจังหวะ Follow Buy ใน TF เล็กขึ้นไป SL 35 pip

"บทวิเคราะห์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นนักลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณ ในการตัดสินใจ"
#Forex #ForexhaufuuinvestorsFX #TraderHaufuu

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ