FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
FX:GBPUSD

ใช้เทคนิคการดู RSI Divergent จุดที่ต่ำกว่า 30 + Fibo กำหนดจุดเดินทางของกราฟ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ