FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนเข้าชม 156
5
สำหรับคู่ GBPUSD สำหรับผมก็คงมองว่ายังขึนต่อ ถึงจะเจอ Double Top แต่ก็ไม่มีแรงพอที่จะเบรกลงมาได้ ง่ายๆ

ใช้
Trend Line
Demand & Supply
Stochastic Oscillator