FOREXCOM:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
D1 ทะลุกรอบเปลี่ยนเป็นขาขึ้น
H1 มีการย่อตัว
รอเล่นขาขึ้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ