RPeerapas

สอบให้ดดู ep 3. วันที่สามของการเทรด

OANDA:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
การที่เราเสพสื่อมากๆ หรือ เห็นคนหมู่มากเค้านิยมทำอะไร ทำแบบไหน เราจะเผลอเป็นแบบเค้าคิดแบบเค้าโดยไม่รู้ตัว ซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีก็ดีไป ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับตัวเราก็ต้องระวังให้มาก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ