FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD ราคา ณ ปัจจุบันภาพใหญ่ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอย่างชัดเจน มองว่าการออกออเดอร์ Buy ได้เปรียบกว่าอย่างชัดเจน
กลยุทธ์ รอราคาลงมาทดสอบแนวรับบริเวณเทรนไลน์ขาขึ้น จึงพิจารณาการออกออเดอร์ โดยพิจารณา Wick rejections or Price action

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ