FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD ราคายังคงเป็นเทรนขาขึ้นโดยล่าสุดมองว่าราคาได้ทำกรอบ Consolidation ที่บริเวณ 1.16957 - 1.19162
กลยุทธ์ หากราคามีการ Breakout กรอบของ Consolidation 1.16957 - 1.19162 จึงพิจารณาการออกออเดอร์

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ