UNRPP

EUR/USD - Wave 4 จบแล้ว?

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 229
1
ดูจาก fib ratio แล้ว มีโอกาสที่นี่จะเป็นเวฟ 4 แล้วเรากำลังจะขึ้นเวฟ 5
ลองดูว่าจะถูก SL มั้ย
ดู DXY
มีโอกาสสูงที่นี่จะเป็นเวฟ 5 จริงๆ
ความคิดเห็น:
perfect

ความคิดเห็น