UNRPP

AUD/USD - Wave 5 อาจกำลังมา

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
เหมือน EUR/USD
ดูจากภาพ ตอนนี้เวฟ 4 ลงมาที่หัวเวฟ 1 และทำ pa buy 4H
ตรงนี้ยังเป็น .618% fib ด้วย
คิดว่าน่าจะบินขึ้นไป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ