golinkfx

EURCAD - BUY ⬆️

เพิ่มขึ้น
golinkfx ที่อัปเดต:   
OANDA:EURCAD   ยูโร / ดอลลาร์แคนนาดา
EURCAD - BUY ⬆️
หลังจากที่ราคาของ EURCAD เป็นขาลงมานานพอสมควร ตอนนี้มีสัญญาณว่า ราคาน่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้น เราดูได้ง่ายๆ จาก PRICE ACTION ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นั่นคือราคามีจุดต่ำสุดสูงขึ้น และ จุดสูงสุดสูงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นเริมเข้ามาคุมราคาได้

#สัญญาณซื้อ #EURCAD #ขาขึ้น #PriceAction #แนวโน้มขาขึ้น #เทรดForex #BuySignal #Uptrend #TradingForex #ForexAnalysis
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน:
ราคาโดน SL

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ