CASE_Forexx

🌟✨DXY 26/10/2022 "แนวโน้มที่น่าจะย่อขึ้นไปก่อน"✨🌟

CAPITALCOM:DXY   US Dollar Index
🌟✨DXY 26/10/2022 "แนวโน้มที่น่าจะย่อขึ้นไปก่อน"✨🌟

- โซนปัจจุบันมี divergent จะดีดขึ้นไปหา SPZ ได้หรือไม่
- น่าสนใจที่จะ Focus Buy ไปหาโซนทุบก็น่าจะดี
- ลองนำไปปรับกับคู่สำคัญๆตอนนี้ดู

==================================================
👍👍👍หากเป็นประโยชน์ก็ฝากติดตาม-ถูกใจ ด้วยจร้า 👍👍👍
==================================================

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ