CASE_Forexx

🌟✨DXY "ดีดขนาดนี้ตามน้ำเถอะ 24/11/2022"✨🌟

CAPITALCOM:DXY   US Dollar Index
DXY 24/11/2022
- หลังจากไปเจอโซน FVG Day ก็มุดต่อเนื่องทันที (แนวโน้มปัจจุบันก็ทุบตามน้ำ)
- LTF มี SPZ DBD ให้ไปเก็บอยู่
- FVG H4 อยู่ช่วง BOS LTF พอดีน่าสนใจที่จะเฝ้าระวัง
- รอเช็ค LTF ด้วยก่อน Action รอทุบดีดี
- นำไปช่วยตัดสินใจกับคู่สำคัญอื่นๆก็ได้จังหวะนี้

==================================================
👍👍👍หากเป็นประโยชน์ก็ฝากติดตาม-ถูกใจ ด้วยจร้า 👍👍👍
==================================================
#ชอบก็แชร์ได้ #สนับสนุนได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ