CASE_Forexx

🌟✨DXY 04/11/2022 "USDindex สู้ Non-Farm"✨🌟

CAPITALCOM:DXY   US Dollar Index
🌟✨DXY 04/11/2022 "USDindex สู้ Non-Farm"✨🌟

- DMZ RBR รอรับอยู่ zone น่าสนใจ
- มี OBimb H1 H4
- เพื่อระยะเลยป้ายนิดหน่อยก็ดี (รอ LTF กลับตัวดีดี)
- นำไปประกอบกับคู่เงินสำคัญอื่นๆ

==================================================
👍👍👍หากเป็นประโยชน์ก็ฝากติดตาม-ถูกใจ ด้วยจร้า 👍👍👍
==================================================

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ