ZhongBenCong001

Dogecoin DOGE พุ่งสูงขึ้นเป็นคลื่น C

BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
Dogecoin DOGE พุ่งสูงขึ้นในคลื่น C และคลื่นลูกสุดท้ายของ Dogecoin ABC ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคาเพิ่มขึ้น 3 เท่าจาก 0.00 เป็น 0.0 จากนั้นเป็นเลขหลักเดียวเหนือ 1

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ