FX:CHFJPY   สวิสฟรังก์ / เยนญี่ปุ่น
CHFJPY จากบทวิเคราะห์ก่อนหน้าแสดงถึง Wick rejections โดยปัจจุบันราคามีเกิด Retest พร้อมกับเป็นเทรนขาขึ้น มองว่าราคาอาจขึ้นไปทดสอบทำ High ใหม่ที่บริเวณ Key level 118.067
กลยุทธ์ Buy โดยพิจารณาการเกิด Wick rejections เป้าหมายที่บริเวณ Key level 118.067

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ