FX:CHFJPY   สวิสฟรังก์ / เยนญี่ปุ่น
CHFJPY เป้าหมายราคาเดิมยังอยู่ที่ Key level 118.067 หากราคายังไม่มีแนวโน้มการกลับตัวยังสามารถถือออเดอร์ต่อไปได้

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ