RPeerapas

เริ่่มต้น ซีรีย์สอบให้ดู 20 K Evaluate MFF

FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
คลิปวีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นบันทึกส่วนตัวของผมเอง ไม่ได้มีเจตนา ชักนำการลงทุนหรือขาย signal ใดใดทั้งสิ้น

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ