Canadian Dollar/Swiss Franc CADCHF

CADCHF FXCM
CADCHF
Canadian Dollar/Swiss Franc FXCM
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

โปรไฟล์

CAD CHF (ดอลลาร์แคนาดา / ฟรังก์สวิส)

คู่เงินดอลลาร์แคนาดาเทียบกับฟรังก์สวิสมักได้รับการยอมรับว่าเป็น carry trade vehicle เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินที่ปลอดภัย และมีผลตอบแทนต่ำ (CHF) กับสกุลเงินที่เกี่ยวกับการเติบโต และมีผลตอบแทนที่สูงกว่า (CAD) CHF ถูกพิจารณาว่ามีความปลอดภัย และผลตอบแทนต่ำ เนื่องจากชื่อเสียงของมันเป็นที่หลบภัยในการลงทุนสำหรับชาวต่างชาติที่ฝากความมั่งคั่งของพวกเขาในระบบธนาคารเอกชนต่างชาติ CAD ถูกพิจารณาว่าเป็น commodity currency เนื่องจากการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อมุมมองของนักลงทุนในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจโลก