mtuser

BTCUSD

เพิ่มขึ้น
mtuser ที่อัปเดต:   
COINBASE:BTCUSD   บิทคอยน์
กลับมาที่ฐาน​outside​bar​เมื่อวาน​ยืนได้จะขึ้นต่อ​
Tp​ถึงโซนกล่องส้ม​
Tp​38890/39110
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
Update​พัง​ขึ้นแค่fib​150%

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ