mtuser

BTC

ลดลง
mtuser ที่อัปเดต:   
COINBASE:BTCUSD   บิทคอยน์
Outside​bar​ breakout
Tp​ fibo​1.272/1.5/2.0%
ความคิดเห็น:
ดูไม่ค่อยดีแฮะ
😑
ความคิดเห็น:
Win

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ