Eaw_Neowave

BTC/USD Correction Pattern Flat?

การศึกษา
BITFINEX:BTCUSD   บิทคอยน์
Standard Correction Pattern Flat ซึ่งรูปแบบนี้มีกฎพื้นฐานของรูปแบบนี้ดังนี้

-Wave-c ต้องยาวอย่างน้้อย 38.2% ของ wave -a
-Wave-b ต้อง Retrace Wave -a อย่างน้อย 61.8% ขึ้นไป

กฎทั้งสองข้อนี้เป็นกฎพื้นฐานของรูปแบบ Flat ที่ขาดไม่ได้ หากไม่เข้า กฎนี้ก็ไม่ใช่ Flat

Flat ที่เป็นประเภท Normal Flat / Weak -b / Strong -b พวกนี่เขาแยกแยะกัน ด้วย ความยาวของ wave-b
เทียบกับ wave -a ว่ายาวแค่ไหน
Normal Flat ความยาว wave-b จะยาว 81% -100 % ของ wave-a

ความสําคัญของรูปแบบ หรือความยาวของ Wave-b จะมีนัยยะสําคัญที่จะบอกเราว่าความแข็งแรงของตลาดเป็นอย่างไรในแนวโน้มหลัก อย่าลืมว่า correction นี้เป็นการปรับตัวเพื่อลดความ
ร้อนแรงราคาก่อนหน้าที่ผ่านมา ดังนั้น wave-b ของ Flat มันจะมีทิศทางไปทางเดียวกับ แนวโน้มหลัก ดังนั้นหากความยาวของ wave-b มากก็แสดงว่าตลาดยังมีแรงส่งไปในแนวโน้มหลัก
สูงอยู่ด้วย แต่เราต้องดูความยาวของ wave-c อีกที่ตามมาว่ายาวแค่ไหน หาก wave-c สั้น แสดงว่า หลังจบ wave-c แล้ว ราคาจะวิ่งไปแนวโน้มหลักอย่างรุนแรง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ