PacharaTantaragron

Bitcoin อัพเดตที่ดูไว้เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2019

เพิ่มขึ้น
BITFINEX:BTCUSD   บิทคอยน์
Bitcoin อัพเดตที่ดูไว้เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2019
น่าจะเป็นรูปแบบ Double Combination เกิดขึ้นทั่วไปแต่ไม่บ่อยนัก
นับว่าเป็นท่ายาก รูปแบบ Complex Correction combination นั้นคำว่า Combination
หมายถึงรูปแบบ correction ที่ทอนสุกท้ายต้องเป็น Triangle

www.facebook.com/photo.php?fbid=36576...

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ