BITKUB:BTCTHB   Bitcoin / บาทไทย
บริเวณแนวต้านแรก ที่ BTC อาจจะต้องมีการทดสอบ
ในบริเวณ ราคา 1,620,000-1,660,000 BTC/THB
ถ้าหากสามารถ มีแรงซื้อ break out ขึ้นไปได้ใน zone
สีแดงที่ตีกรอบเอาไว้ มีโอกาสสูงที่จะขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน ถัดไปเพื่อที่จะทำ new high

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ