FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 25
1
กรอบระยะเวลารายวันเป็นเทรนลง แต่ราคาเด้งมาจาก demand zone น่าจะขึ้นไปถึงโซนบนได้