ForexTradeReview

AUDUSD พิจารณา Buy จากดีมานด์โซน H4/D1

เพิ่มขึ้น
OANDA:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
AUDUSD ราคาเคลื่อนที่เข้าสู่ ดีมานด์โซน H4 ซึ่งอยู่ใน ดีมานด์โซน D1 พิจารณาเข้าเทรด Buy โดย Entry จากพื้นที่ดีมานด์โซน เป้าหมายซัพพลายโซน H4 0.77800
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน: ราคาไม่เป็นไปตามการประเมิน ถึงจุดตัดขาดทุน

ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่:
➡ Facebook: https://fb.me/ForexTradeReview
➡ Line: http://bit.ly/forextradereview
➡ Youtube: http://bit.ly/2T8LXtc
➡ Blockdit: http://bit.ly/35FxAT5
➡ Group: http://bit.ly/2HtHZa9
➡ Twitter: https://twitter.com/fxtradereview
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ